Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:05
Ne halt oluyor burada?
:27:08
Kendin gel dedim sana.
bananý ve çocuklarý da getir demedim

:27:12
Çok fazla dondurma
baba için kötüdür.

:27:16
Ya bir þey olsa?
:27:19
Ve çocuklarýn yarýn okuly var.
:27:22
Bu ne...?
:27:29
Çok fazla dondurma yemekten
ölmek istemiyorum.

:27:35
Bak, ben ciddiyim.
:27:39
Sana parasýný ödeyeceðim, tamam mý?
:27:41
Ne kadar tuttuðunu söyle
ve hepsini ödeyeyim. Hadi.

:27:49
Benim dondurmam
biraz daha pahalýdýr...

:27:52
...ama sanýrým
bu aile bu akþam iyi vakit geçiriyor.

:27:56
Dondurmayý seviyorum.
Çocukken...

:28:00
...bir dondurma vagonu
bizim evin önünde olurdu hep.

:28:03
Ne zaman onu görsem.
çok mutlu olurdum.

:28:06
Babama neden bir dondurma vagonu
sürmediðini bile sormuþtum.

:28:11
Bana cevap vermedi.
Daha sonra buldum ama cevabý...

:28:15
...annemi bir dondurma vagonu ezmiþti.
:28:20
Taiwan'da doðdum...
:28:22
...ve babamla birlikte 5 yaþýnda
Hong Kong'a geldim.

:28:25
Babam yardýmcý olarak
Chungking Konaklarý'nda çalýþýyordu.

:28:28
Annem öldükten sonra
çok az konuþur olmuþtu.

:28:33
Ve biz bir daha dondurma yemedik.
:28:36
Ýkimizin de sessiz ve incelikli olmasý...
:28:39
...muhtemelen aramýzdaki
güçlü baðý da açýklýyor.

:28:45
Neyi düþünüyorsun?
:28:50
Ve neden dondurma?

Önceki.
sonraki.