Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:00
...bir dondurma vagonu
bizim evin önünde olurdu hep.

:28:03
Ne zaman onu görsem.
çok mutlu olurdum.

:28:06
Babama neden bir dondurma vagonu
sürmediðini bile sormuþtum.

:28:11
Bana cevap vermedi.
Daha sonra buldum ama cevabý...

:28:15
...annemi bir dondurma vagonu ezmiþti.
:28:20
Taiwan'da doðdum...
:28:22
...ve babamla birlikte 5 yaþýnda
Hong Kong'a geldim.

:28:25
Babam yardýmcý olarak
Chungking Konaklarý'nda çalýþýyordu.

:28:28
Annem öldükten sonra
çok az konuþur olmuþtu.

:28:33
Ve biz bir daha dondurma yemedik.
:28:36
Ýkimizin de sessiz ve incelikli olmasý...
:28:39
...muhtemelen aramýzdaki
güçlü baðý da açýklýyor.

:28:45
Neyi düþünüyorsun?
:28:50
Ve neden dondurma?
:29:08
Bilirsin, ben sevmem dondurmalarý.
Çok soðuklar...

:29:12
...beni hoplatýyorlar.
:29:28
Sen delisin
:29:45
Dýþarý çýkayým
Ne oyunu oynuyorsun?

:29:51
Ne yapýyorsun?
Seni öldüreceðim

:29:56
Aç þu kapýyý
Duyuyor musun?


Önceki.
sonraki.