Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:08
Bilirsin, ben sevmem dondurmalarý.
Çok soðuklar...

:29:12
...beni hoplatýyorlar.
:29:28
Sen delisin
:29:45
Dýþarý çýkayým
Ne oyunu oynuyorsun?

:29:51
Ne yapýyorsun?
Seni öldüreceðim

:29:56
Aç þu kapýyý
Duyuyor musun?

:30:12
9090. numara
:30:15
Bir mesaj býrakmak istiyorum.
:30:18
Yarýn onun arkadaþlarýyla buluþacaðým.
:30:21
Nerede ve ne zaman buluþacaðýmý bileyim.

Önceki.
sonraki.