Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:12
9090. numara
:30:15
Bir mesaj býrakmak istiyorum.
:30:18
Yarýn onun arkadaþlarýyla buluþacaðým.
:30:21
Nerede ve ne zaman buluþacaðýmý bileyim.

Önceki.
sonraki.