Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:07
B u çok açýk...çok açýk...
:32:11
Sadece doðru yer mi diye
kontrol etmek istedim.

:32:15
Bu bir fast-food dükkaný,
ya da berber deðil.

:32:19
Bizim çok para kazandýðýmýzý
düþünüyor olabilirsiniz.

:32:23
Ýnsan hayatýnýn deðeri nedir ki?
:32:26
Talihine göre deðiþir bu.
:32:28
Ýþ senelerce yavaþ seyredebilir.
:32:30
O yüzden, yaþamak için...
:32:32
...ara ara yeni iþler keþfederim.
:32:34
Borçlarý toplamak gibi.
:32:37
Teþekkürler.
:32:42
Bekle. Paraný getireceðim.
:32:48
Ýþte.

Önceki.
sonraki.