Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:28
Ama geç oldu. Bir kaç ciddi
yaram oluþtu bu yüzden.

:34:31
Vücudumdan kurþunlar çýkarýlmasýndan
nefret ediyorum.

:34:35
Bu çok yorucu.
:34:40
O akþam erken yatmýþtým.
:34:43
Sabah uyandýðýmda,
bir karara vardým.

:35:01
Bayan, kapalýyýz.
:35:04
Yaralandýktan iki hafta sonra
ona çýkma teklif ettim.

:35:07
Ona kararýmý söylemek istedim.
:35:10
Ama... yapamadým.
:35:37
Eminim birkaç gün içinde
yine beni görmeye gelecek.

:35:43
Hepsinin ötesinde, uzun süredir
iþ arkadaþýydýk.

:35:53
Ýþ arkadaþýysanýz eðer, birbirinizi anlamalýsýnýz.
:35:58
Birbirinizin düþüncelerini okuyabilmelisiniz.

Önceki.
sonraki.