Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:01
Bir, iki, üç
:51:05
Yanlýþ kat
:51:08
Sarýþýn, hadi dýþarý çýk
:51:11
3 saniye ve yanacaksýn
Bir, iki, üç

:51:17
Diðer katý deneyelim.
:51:21
Perek mu bu?
:51:23
Asla, yaþýmdan dolayý
:51:25
Sarýþýna benziyor, gri deðil.
Sarýþýn kýzla bir ilgin var mý?

:51:29
Sarýþýn falan tanýmýyorum ben.
:51:31
Takma adý 'Kaçak Yolcu'
Tamam mý?

:51:33
- Eðlenceli isimmiþ
- Senin hatunun mu?

:51:36
Beni rahat býrakýn, sizi kaçýklar
:51:39
Pervert Follow her...
:51:43
- Sarýþýn ?
- Hayýr.

:51:45
Benzerliði görebiliyorum.
Onu unuttun mu yoksa?

:51:48
- Ýyi düþün
- Býrak onu

:51:50
Tüm gece boyunca yerde gökte
onu aradýk.

:51:53
Onun Sarýþýn'ýn nerede
yaþadýðýný bildiðini sanmýyorum.

:51:56
Pes ediyorum.
:51:58
Herkes onu koruyor, saklýyor
Lanet olsun, nerede o?

:52:03
Neden kimse bana yardým etmiyor?
:52:05
Sürtük
:52:07
Bu adil deðil
Ne çeþit bir oyun bu?

:52:10
Ben daha fazla oynamýyorum
:52:11
Onunla yatmýþ olmalýsýn.
:52:15
Bahse girerim yaptýn,
ama itiraf etmeyeceksin. Doðru mu?

:52:19
Tatildeyken mi?
:52:21
Tüm dünya senin tarafýnda san sen, orospu.
:52:35
Sarýþýn
:52:38
Seni kaltak, yüzünü göstermeye
cesaret edebilecek misin? Sen bittin.

:52:42
Seni orospu, kaltak, þýrfýntý.
:52:47
Sikeyim seni, orospu.
:52:55
Bütün bu enerji nereden geliyor?

Önceki.
sonraki.