Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:00
Bir bardak al kendine. Bana katýl.
1:02:13
Ýþ nasýl gidiyor?
1:02:28
Bunun gibi bir yer açmak
ne kadara patlar?

1:02:47
O selam.
Ýþle mi ilgileniyorsun?

1:02:54
Sadece böyle bir yer için
ne kadar lazým merak ettim.

1:02:57
En azýndan bir milyon.
1:02:59
Çantanýn içinden çýkanlarla yaþadýðýn sürece...
1:03:03
...kendine ait bir dükkana ihtiyacýn olmayacak.
1:03:07
Ýþler deðiþti.
1:03:09
Gelecek için plan yapmalýyým.
1:03:12
O gece güzel bir konuþma oldu.
1:03:15
Yeni bir yer açmam için...
1:03:18
...bana yardým etmeyi bile teklif etti.
1:03:23
- Baþka bira ister misin?
- Neden olmasýn?

1:03:44
Gerçekte ne edersin sen?

Önceki.
sonraki.