Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:01
Bana elini ver...
1:16:10
Neden?
1:16:13
Ýzimi býraktým, tamam mý?
1:16:16
Yüzümü unutabilirsin, ama
ýsýrýðýmý hiç unutmayacaksýn

1:16:23
Gerçi yüzümdeki leke sayesinde...
1:16:26
...kolayca farkedilebilirim.
1:16:30
Eðer bir gün yüzünde lekesi
olan bir kadýnlar karþýlaþýrsan...

1:16:35
...o ben oalbilirim.
1:16:41
Bunu hatýrlayacak mýsýn?
1:16:47
Evet.
1:17:16
Onu hatýrlayacak mýydým?
1:17:20
Aslýnda, bu önemli deðil.
1:17:22
Ben onun için yaþam yolculuðunda
bir vahaydým.

1:17:27
Umarým sonunda varacaðý duraða gelcek...
1:17:30
...ve ruh partnerini bulacak.
1:17:33
Hepimizin bir partnere ihtiyacý vardýr.
1:17:37
Ben benimkini ne zaman bulacaðým?
1:17:47
Hala ortak mýyýz?

Önceki.
sonraki.