Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:17
'Resminin çekilmesini ömrünü kýsaltýr'.
1:24:20
Bunda biraz da olsa gerçeklik payý var sanki.
1:24:23
Bir akþam, babam hastalandý.
1:24:26
Onu hastaneye götürdüm.
1:24:30
Kýsa bir süre sonra, öldü.
1:24:35
Tüm hayatým boyunca küçük bir çocukmuþum...
1:24:37
...gibi hissettiðim için ona minnet borçluyum.
1:24:41
O her zaman yanýmda, problmlerimi çözmek için hazýrdý.
1:24:46
Her þeyini o gece yolladý...
1:24:49
O her zaman yanýmda, problmlerimi çözmek için hazýrdý.
1:24:56
Her þeyini o gece yolladý...
1:25:18
...ilk kez kendimi büyümüþ hissettim.
1:25:19
Büyümek istememiþtim...
...Sadece babamýn benimle olmasýný istemiþtim.

1:25:20
Otelden ayrýlýrken...
1:25:23
...video kasetleri yanýma aldým.
1:25:24
Tekrar tekrar izledim onlarý.

Önceki.
sonraki.