Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:18
...ilk kez kendimi büyümüþ hissettim.
1:25:19
Büyümek istememiþtim...
...Sadece babamýn benimle olmasýný istemiþtim.

1:25:20
Otelden ayrýlýrken...
1:25:23
...video kasetleri yanýma aldým.
1:25:24
Tekrar tekrar izledim onlarý.

Önceki.
sonraki.