Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:11
Babamýn yemek yapýþýný seyretmek
beni mutlu ediyordu.

1:27:15
Biliyorum onun bifteklerinden bir daha yiyemeyeceðimi...
1:27:20
...ama tadlarýnýn nasýl olduðunu
asla unutmayacaðým.

1:27:29
Oh lanet, yine sensin.
1:27:33
Býraktýðýn saç deðil...
1:27:36
Müþterin olmaktan mutluluk duyarým.
1:27:39
Daha önce reddetmemiþ miydim?
1:27:42
Etmedim, ettim mi?
1:27:44
Sadece yüzüme bak
Devam et...

1:27:47
Karým Çin'e gidiyor...
1:27:49
...ve ilgilenmem gereken bazý iþlerim var.
1:27:53
Bana üç saat ver ve
dönmüþ olacaðým.

1:27:55
Üç saat, tamam mý?
Üç saat...

1:28:00
Ýki saat
1:28:01
Ýki saat ve geri geleceðim. Anlaþtýk mý?
1:28:05
Güven bana. Biz eski dostuz, öyle deðil mi?
1:28:10
Ýnsanlar haç çýkarýp dururlar.
Ýki saat...

1:28:13
Güven bana, söz veriyorum
Biz kardeþ gibiyizdir, öyle deðil mi?

1:28:20
Bunu kanýnla mý yazmak istiyorsun?
1:28:22
Þaka yapýyorsun.
1:28:25
Býrak þunu...
1:28:27
Sadece bir saat, tamam mý?
1:28:31
Bunu yapma...
acý bana...dur...

1:28:37
Biraz bozukluk alabilir miyim lütfen?
1:28:47
Saðol.
1:28:52
Aþaðýdayým.
1:28:55
Seni bekliyor olacaðým. Hoþçakal.

Önceki.
sonraki.