Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:04:00
Aha.
:04:02
Ano, je to dost emotivní.
:04:05
Øíkám matce, že jsem nikdy
necítila její lásku.

:04:10
- Budete na sebe køièet?
- Já nevím.

:04:14
Budu to hrát tak, jak to cítím.
To znamená rozrušenì.

:04:17
Mám k té postavì blízko.
:04:20
Ty mᚠproblémy s matkou?
:04:23
Jo.
:04:25
Ale umøela ještì pøedtím...
:04:28
...než jsme se udobøily.
:04:31
V tom filmu s Richardem Gerem
jsi byla vážnì skvìlá.

:04:35
Díky.
:04:39
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:04:44
Já...
:04:48
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:04:52
Ellen, vlastnì si na to
už vùbec nepamatuju.

:04:59
Ahoj mami.
:05:01
Dobré ráno.
:05:03
Vyspala ses dobøe?
:05:06
Ani jsem oko nezamhouøila.
:05:26
Hele, Wando, nedávám to
nikomu za vinu.

:05:30
Øíkám jenom, že jsme
vèera nedokonèili tu scénu.

:05:33
To je mi líto, Nicku.
Myslela jsem si, že je to dùležitá scéna.

:05:36
Bylo to dobrý, použiju to.
:05:39
Ale dneska se necítím moc dobøe.
:05:41
Je to dùležitá scéna a já neodejdu,
dokud ji nenatoèíme.

:05:43
A to stojí, co to stojí, Nicku.
Jsme s tebou.

:05:46
Wolfe. Chci to udìlat takhle.
Celou scénu vezmeme najednou.

:05:50
- To už jsme zkoušeli.
- Vím, ale zkusíme to znovu.

:05:53
- Z ruky?
- Ne, ze stativu.

:05:55
Zaèneme detailem, pak zabereme celek
a nakonec zase na detail.


náhled.
hledat.