Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:17:01
Scéna 6 posedmé.
:17:09
Akce.
:17:11
Táta mì nejdøív uhodil
a pak mì povalil na zem.

:17:16
Ani to tak nebolelo, ale...
:17:18
...i tak jsem zaèala køièet.
Doufala jsem, že mì nechá.

:17:23
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
:17:26
Bála jsem se o Dannyho.
:17:31
Promiòte... Mám okno.
:17:34
Stop.
:17:36
Hlavnì se uklidnìte.
:17:39
Pojedeme podle scénáøe, ano?
Žádné hraní.

:17:41
Jenom si zopakujeme text.
Nic víc.

:17:43
A pak už tu podìlanou
scénu dorazíme.

:17:55
Promiò, celé jsem ti to zkazila.
:17:57
Coro, tohle už víckrát neøíkej.
:17:59
To já jsem všechno podìlala.
:18:01
Pøísahám Bohu, že jestli
to dokonèím...

:18:04
...tak už nebudu nikdy hrát.
:18:31
Tak spuste.
:18:40
Táta mì...
nejdøív uhodil...

:18:44
A pak mì povalil na zem.
:18:46
Ani to tak nebolelo, ale...
:18:50
...i tak jsem zaèala køièet.
Doufala jsem, že mì nechá.

:18:55
Kamera.
:18:56
Pak šel k Dannymu a zaèal bít jeho.
:18:59
Nemìli bychom poèkat na Wolfa?

náhled.
hledat.