Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:00
To si piš, že jo!
Wando, zavolej mi taxi!

:52:04
- Poèkej, Chade. Uklidni se, èlovìèe.
- Jdi do prdele!

:52:06
Dej ty pracky pryè!
:52:08
Odjíždím!
Tento film je sraèka!

:52:10
Poèkej, Chade.
Jsme kámoši, ano?

:52:13
Radši drž hubu, ty ubožáku.
:52:15
Jediný dùvod, proè jsem
vzal roli v tomhle filmu...

:52:18
...je, že kdosi øíkal, že jsi
dìlal s Quentinem Tarantinem!

:52:22
- Kam se na nìj hrabeš!
- Chceš jít?

:52:26
Tak bìž! Dìlej!
:52:28
Je mi z tebe nanic,
ty vymatlanej nablejskanej èuráku.

:52:31
Cos to øekl?
:52:34
- Slyšel jsi.
- Øekni to ještì jednou!

:52:36
Ty vymatlanej nablejskanej èuráku.
:52:43
Au!
:52:49
- Zatracenì.
- Pøestaòte!

:52:52
Nicole, bež pryè!
:52:55
Au! Bože!
:53:00
Nakopu ti prdel, Chade.
:53:02
Wolfe! Proboha.
:53:19
Ty mi chceš vyšourat mozek?
:53:23
Tak takhle režíruju
vymatlaný èuráky!

:53:26
Ty lumpe!
:53:29
- Ty mi budeš šourat mozek?
- Klid, èlovìèe!

:53:33
Chade.
:53:36
Šastnou cestu domù, kámo!
A se zabiješ!

:53:38
Vzal jsem tì jenom
kvùli tvému jménu!

:53:41
- Vyhoïte ho odsud!
- Odvezte ho na hotel!

:53:44
Hòup jeden.
:53:47
- Nicole, jsi v poøádku?
- Nedotýkej se mì.

:53:53
- Chcete s nìèím pomoct?
- Sakra, moje záda.


náhled.
hledat.