Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:58:00
Vlastnì ano.
:58:03
Super. V obou snech
jsem zaèal ztrácet nervy.

:58:05
Není divu, že jsem tak vyèerpaný.
:58:10
- Nicku?
- Ano?

:58:13
Nic.
:58:17
Dneska tu máme kouø.
Bude to zábava.

:58:20
Kdo ví, jak se s tím pracuje?
:58:22
Dìlal jsem akorát se starou T160.
Jednou v '85.

:58:24
Sakra. '85.
Co je to?

:58:27
- Tam patøí benzín.
- Ne, tam patøí nafta.

:58:29
- Fakt?
- Urèitì.

:58:31
- A jak to víš?
- Ne, má pravdu. Vrací se to.

:58:33
To je tvoje mašina, Bobe.
:58:36
Lesi, kdyžtak mu píchni.
:58:38
Dneska budeme pracovat jako tým.
:58:42
Jo, vrací se to.
Je to jako jezdit na kole.

:58:45
T160, 1985.
:58:49
1985, T160. Jdeme na to, Bobe!
:58:56
- Jak se daøí, Wando?
- Nic moc.

:58:58
Ani špatný ani dobrý.
:59:00
Dneska musíme dokonèit tuhle scénu
a udìlat scénu 31.

:59:04
Scénu 31? Dneska?
:59:06
Vždy ani nemám svoje poznámky.
Nechal jsem si je doma.

:59:08
- Nikdo mi o tom neøekl.
- Nicku, pošlu nìkoho...

:59:10
...pro ty poznámky k tobì domù.
:59:12
Pošli, a a vezme ten èervený sešit.
Je pod postelí.

:59:15
Jasnì.
:59:17
Hej, Bobe, zapni ten dýmostroj.
Chci tady mít hodnì kouøe.

:59:21
Dýmostroj jede.
Mám ho pod kontrolou.

:59:24
- Jsme pøipraveni.
- Jo, ale co stativ?

:59:28
Jenom si to cviènì projedeme
a jdeme na to.

:59:31
Dneska ti ulehèím práci, Wando.
:59:34
Wandastické. Wandastické.
:59:37
Ten parfém je okouzlující.
:59:42
S Palominem si nedìlej starosti.
:59:45
- Pùjdeme na ten jazz spolu, ano?
- Ale já dneska nemùžu.

:59:50
Slíbila jsem, že zajdu k Chadovi.
Je mu moc zle.

:59:54
Mimochodem, to oko už je lepší.
:59:58
- Ano?
- Ano.


náhled.
hledat.