Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:02
Dobøe.
1:05:06
Možná nìco jako...
1:05:09
Nìco takového.
1:05:12
- Jasný?
- Tito, Ellen... je to sen.

1:05:15
Nedává žádný smysl.
1:05:17
Smích jenom prohloubí
nᚠpocit...

1:05:19
...úzkosti.
1:05:22
Pøesnì tak.
Wolfe, co ty na to?

1:05:24
Myslím, že by to mìlo být z ruky.
1:05:27
Zatracenì!
Nebude to z ruky!

1:05:29
Chci to ze stativu!
Tak už na to zapomeò!

1:05:31
A co je sakra s tím kouøem, Bobe?
1:05:33
Mᚠv tý mašinì krysy nebo co?
1:05:36
Pravá záklopka se neotevøela.
Už jsem to spravil. Teï už kouø bude.

1:05:41
- Dobøe. Wando, klapka.
- Pøipravte se.

1:05:44
- Nicku, chci s tebou mluvit.
- Co je?!

1:05:47
Mezi ètyøma oèima.
1:05:49
Dobøe. Pohov.
1:05:51
- Všichni zùstaòte na místech.
- Ty, Bobe, ten kouø...

1:05:54
- Nerad se s tebou hádám, Nicku.
- Nelíbí se mi, jak trucuješ.

1:05:58
- Já netrucuju.
- Jasnì, že ano!

1:06:00
Vždycky, když ti nìco øeknu,
tak je to "ne, ne, ne, z ruky."
Už je mi z toho špatnì!

1:06:04
Najal jsem tì, abys dìlal práci.
Pokud ji dìlat nechceš, tak mi to øekni.

1:06:10
Promiò, Nicku.
1:06:14
Já jsem teï právì dost na dnì.
1:06:19
- Jak to?
- Nemùžu o tom mluvit...

1:06:22
- ...ale je to fakt dost blbý.
- Nìco osobního?

1:06:31
Osobního, profesního a citového.
1:06:37
Opravdu to se mnou zamávalo.
1:06:39
Teï, když mi dávᚠvyhazov,
tak to asi nezvládnu.

1:06:42
To jsem pøece neøekl. Wolfe,
já tì nevyhazuju. Jsi skvìlej.

1:06:46
- Ano?
- No jasnì.

1:06:49
Nevím, co bych si bez tebe poèal.
Mᚠto v oku.

1:06:52
Doufám ale, že ne v tom zakrytém.
1:06:58
Poslyš, Wolfe.
Øeknu ti, na co jsem pøišel, ano?


náhled.
hledat.