Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:01
Nìkdy se prostì musíš
umìt poprat, chápeš?

1:07:06
- Mᚠpravdu.
- Jo, tak se s tím prostì poper.

1:07:10
Bude to dobrý.
1:07:14
Díky, brácho.
1:07:16
- Tam patøí nafta.
- Ne, tam patøí benzín.

1:07:19
Øíkám ti, Bobe, že tam patøí nafta.
1:07:22
Lestere, nemyslíš, že Bob ví,
kam patøí nafta?

1:07:25
V '85 jsme naftu nepoužívali.
1:07:30
Možná tam patøí nafta i benzín.
1:07:38
- Myslím, že má pravdu.
- Já taky.

1:07:42
Tøi ètvrtiny benzínu,
jedna ètvrtina nafty.

1:07:46
A jsme pøipraveni.
1:07:48
Dobrá.
1:07:51
Už tady mám sešit?
Ještì chvilku, Nicku.

1:07:53
Dobøe.
Klapka, Wando.

1:07:55
- Spuste dýmostroj. Zvuk.
- Jede.

1:07:59
- Kamera. - Kamera jede.
- Scéna 6 potøetí.

1:08:03
Akce.
1:08:06
Mám takový hlad.
1:08:17
Sakra.
1:08:20
Stop! Stop! Stop!
1:08:24
Bobe, jsi v poøádku?
1:08:28
Zastavte to!
1:08:29
- Jsi v poøádku?
- Nemùžu najít spínaè.

1:08:31
Odejïete z jevištì!
1:08:33
Ellen, Tito, ustupte!
1:08:37
- Co to dìláte?
- Jsem mimo scénu.

1:08:39
- Já taky.
- Kdo je to?

1:08:41
Nicku, Wando...
Kdo je to? Bìžte pryè!

1:08:43
Pøinesl jsem ten sešit.
1:08:46
Doneste nám sem prosím trochu vody!
1:08:49
Ahoj Nicky.
1:08:51
Mami?
1:08:53
Jmenuje se Cora Reveová.
R-e-v-e-o-v-á.

1:08:56
Modrý župan,
modré pantofle.


náhled.
hledat.