Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:08:03
Akce.
1:08:06
Mám takový hlad.
1:08:17
Sakra.
1:08:20
Stop! Stop! Stop!
1:08:24
Bobe, jsi v poøádku?
1:08:28
Zastavte to!
1:08:29
- Jsi v poøádku?
- Nemùžu najít spínaè.

1:08:31
Odejïete z jevištì!
1:08:33
Ellen, Tito, ustupte!
1:08:37
- Co to dìláte?
- Jsem mimo scénu.

1:08:39
- Já taky.
- Kdo je to?

1:08:41
Nicku, Wando...
Kdo je to? Bìžte pryè!

1:08:43
Pøinesl jsem ten sešit.
1:08:46
Doneste nám sem prosím trochu vody!
1:08:49
Ahoj Nicky.
1:08:51
Mami?
1:08:53
Jmenuje se Cora Reveová.
R-e-v-e-o-v-á.

1:08:56
Modrý župan,
modré pantofle.

1:09:00
Jak to mám vìdìt?
Sedí šest metrù ode mì.

1:09:04
Ano, to bude
zatracenì velký problém...

1:09:07
...protože nemám lidi,
kteøí by...

1:09:10
Èekala pøed Nickovým bytem,
když jsem jel pro sešit.

1:09:13
Øíkala, že ho hledá, tak jsem
si myslel, že bych ji mìl pøivézt.

1:09:16
Ty šaty ti sluší.
1:09:18
- Jak ses sem dostala?
- Jela jsem autobusem.

1:09:20
- Pøímo do tvého bytu.
- Jak ses dostala ze svého pokoje?

1:09:23
No, prostì jsem prošla dveømi.
1:09:26
- To nebylo zamèeno?
- Ale ano, bylo zamèeno!

1:09:29
Prostì jsem pøes nì prošla.
1:09:31
Nìco jsem se nauèila, Nicku.
1:09:34
Umím procházet skoro pøes všechno.
Jako bych byla vzduch.

1:09:37
Mami, s tím musíš pøestat.
Myslím to vážnì, ano?

1:09:41
Zlobím se na tebe.
Mohla ses ztratit nebo si ublížit.

1:09:45
Ale chtìla jsem tì vidìt, Nicku.
Chybíš mi.

1:09:49
Mami, taky mi chybíš,
ale teï na to není vhodná doba.

1:09:58
Nicku, poslali auto.
Za pár hodin tady budou.


náhled.
hledat.