Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:03
Myslím, že ho zabili.
:26:08
Ach Bože.
:26:11
Zrovna jsem ho vidìl.
:26:22
Dnes veèer pøedvedu novou iluzi.
:26:25
Nìco speciálního.
Chci aby jsi byla u toho.

:26:32
Samozøejmì.
:26:35
Chceš abych zjistila,
co je s Quaidem?

:26:38
- Myslím jako pohøeb...
- Ne.

:26:44
Ne, nepøiblížím se k nìmu.
:27:00
Výš.
:27:05
Ještì kousek.
:27:07
Levá strana je moc nízko.
:27:11
Valentine?
:27:15
Dobøe. Tam.
:27:21
Ano?
:27:24
Chci aby´s našel nìco o tomhle
D´Amourovi.

:27:40
Sakra.
:27:48
Pane D'Amoure.
:27:50
Jdìte pryè.
:27:53
Je jedna odpoledne.
:27:55
Kdo jste, má matka?
:27:58
Pøišel jsem vám nabídnout
práci, pane D'Amoure.


náhled.
hledat.