Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:00
Výš.
:27:05
Ještì kousek.
:27:07
Levá strana je moc nízko.
:27:11
Valentine?
:27:15
Dobøe. Tam.
:27:21
Ano?
:27:24
Chci aby´s našel nìco o tomhle
D´Amourovi.

:27:40
Sakra.
:27:48
Pane D'Amoure.
:27:50
Jdìte pryè.
:27:53
Je jedna odpoledne.
:27:55
Kdo jste, má matka?
:27:58
Pøišel jsem vám nabídnout
práci, pane D'Amoure.

:28:03
Vracím se zpátky do New Yorku.
:28:07
Platí vám v New Yorku
nìkdo 5 000 za den?

:28:20
A co obìd?
:28:22
Èí je to auto?
:28:24
Moje.
:28:25
Ne, není.
Øídíte moc opatrnì.

:28:29
Možná jsem ho právì koupil.
:28:32
Nìkdo tady kouøí
už pár mìsícù.

:28:42
Doutníky.
:28:45
Vy nekouøíte.
:28:47
Tak èí je to?
:28:50
Skoro jak detektivní
zkouška, D'Amoure.

:28:54
Pracuji pro nejlepšího iluzionistu
na svìtì.

:28:58
- Philipa Swanna?
- Vy ho znáte?


náhled.
hledat.