Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:03
Vracím se zpátky do New Yorku.
:28:07
Platí vám v New Yorku
nìkdo 5 000 za den?

:28:20
A co obìd?
:28:22
Èí je to auto?
:28:24
Moje.
:28:25
Ne, není.
Øídíte moc opatrnì.

:28:29
Možná jsem ho právì koupil.
:28:32
Nìkdo tady kouøí
už pár mìsícù.

:28:42
Doutníky.
:28:45
Vy nekouøíte.
:28:47
Tak èí je to?
:28:50
Skoro jak detektivní
zkouška, D'Amoure.

:28:54
Pracuji pro nejlepšího iluzionistu
na svìtì.

:28:58
- Philipa Swanna?
- Vy ho znáte?

:29:02
Tìžko ho pøehlídnout.
:29:04
Jednou jsem ho vidìl
ve Vegas.

:29:06
- Jste hráè?
- Ne.

:29:11
Je to kus kouzelníka.
:29:13
Nikdy mu takhle neøíkejte.
:29:15
Je to iluzionista.
:29:17
Jakej je v tom rozdíl?
:29:22
Iluze...
:29:24
jsou podvod.
:29:28
Kouzelníci vše dìlají doopravdy.
:29:32
Kde je ta kytka?
:29:45
Jsou tady pohøbený nìjaký filmový hvìzdy?
:29:48
Nejspíš...
:29:49
Není to tu špatný.
Je tu teplo, hodnì palem.

:29:52
Myslím, že mrtvým
je to jedno.

:29:55
Urèitì?
:29:58
- Jste vìøící?
- Oh, ano.


náhled.
hledat.