Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:23:00
Nepoèuli ste o niekom,
koho volajú Puritán?

:23:03
To je pre mòa novinka.
Pozrieme sa na neho.

:23:07
Kde kurva zmizol?
:23:08
Vstal a odšiel...
:23:11
Po takom páde
musel ma zlomenú polovicu kostí.

:23:16
Nemyslím, že by to rozchodil.
:23:23
D'Amour.
:23:24
Odkia¾ poznám to meno?
:23:28
Poznám ho.
:23:30
Vidiel som ho v televízii.
:23:32
Nejaké diea bolo posadnuté
a on zachránil tomu bastardovi život.

:23:36
Kòaz...
:23:38
Nie.
:23:45
Je to len chlapík,
:23:48
èo má na také sraèky nos.
:23:51
Ako ty.
:23:56
Nechcem, aby mi skrížil cestu.
:23:58
Neskríži.
:24:02
My všetci...
Èakali sme ve¾mi dlho...

:24:05
aby nám niekto skazil nᚠnávrat domov.
:24:09
Èo myslíš tým "my všetci"?
:24:12
Ve¾a ¾udí verí v Nixa.
:24:14
Nezabudli na jeho s¾ub.
:24:19
S¾ub èoho?
:24:21
Smrti...
:24:23
A èo so smrou?
:24:29
Je to len ilúzia...
:24:57
Kávu, pani Swannová?
:24:59
Áno, ïakujem.

prev.
next.