Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:24:02
My všetci...
Èakali sme ve¾mi dlho...

:24:05
aby nám niekto skazil nᚠnávrat domov.
:24:09
Èo myslíš tým "my všetci"?
:24:12
Ve¾a ¾udí verí v Nixa.
:24:14
Nezabudli na jeho s¾ub.
:24:19
S¾ub èoho?
:24:21
Smrti...
:24:23
A èo so smrou?
:24:29
Je to len ilúzia...
:24:57
Kávu, pani Swannová?
:24:59
Áno, ïakujem.
:25:03
Kde je pán Swann?
:25:04
Vo svojej študovni.
:25:05
Trápi ho nieèo?
:25:22
Hej, pán Slnieèko.
:25:29
Tak a budem od teraz vola.
:25:33
Zlá vízia?
:25:40
Obvyklá.
:25:41
Plný dom...
:25:43
Ovácia na stojaka...
:25:45
Hovorím im, že to je mágia...
:25:47
Veria ti?
:25:48
Áno.
:25:55
Pamätᚠsa na Quaida?
:25:58
Isteže.

prev.
next.