Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:25:03
Kde je pán Swann?
:25:04
Vo svojej študovni.
:25:05
Trápi ho nieèo?
:25:22
Hej, pán Slnieèko.
:25:29
Tak a budem od teraz vola.
:25:33
Zlá vízia?
:25:40
Obvyklá.
:25:41
Plný dom...
:25:43
Ovácia na stojaka...
:25:45
Hovorím im, že to je mágia...
:25:47
Veria ti?
:25:48
Áno.
:25:55
Pamätᚠsa na Quaida?
:25:58
Isteže.
:26:03
Myslím, že ho zabili.
:26:09
Oh, Bože.
:26:12
Videl som to.
:26:19
- BRUTÁLNA VRAŽDA VO VEŠTIARNI -
:26:22
Dnes veèer ti ukážem nové kúzlo.
:26:26
Nieèo výnimoèné.
Chcem, aby si tam bola.

:26:33
Samozrejme.
:26:36
Dozviem sa nieèo o Quaidovi?
:26:39
- Myslím tým...pohreb?
- Nie.

:26:42
Nie.
:26:45
Nepriblížim sa k nemu.

prev.
next.