Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:26:03
Myslím, že ho zabili.
:26:09
Oh, Bože.
:26:12
Videl som to.
:26:19
- BRUTÁLNA VRAŽDA VO VEŠTIARNI -
:26:22
Dnes veèer ti ukážem nové kúzlo.
:26:26
Nieèo výnimoèné.
Chcem, aby si tam bola.

:26:33
Samozrejme.
:26:36
Dozviem sa nieèo o Quaidovi?
:26:39
- Myslím tým...pohreb?
- Nie.

:26:42
Nie.
:26:45
Nepriblížim sa k nemu.
:27:01
Vyššie.
:27:05
Ešte kúsok.
:27:08
¼avá strana je príliš nízko.
:27:12
Valentin?
:27:16
Dobre. Tam.
:27:22
Áno?
:27:25
Chcem, aby si mi našiel
toho D'Amoura.

:27:40
Kurva.
:27:49
Pán D'Amour.
:27:51
Choïte preè.
:27:53
Je 13:00 popoludní.
:27:55
Kto ste, moja matka?
:27:58
Chcem vám ponúknu prácu, pán D'Amour.

prev.
next.