Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:27:01
Vyššie.
:27:05
Ešte kúsok.
:27:08
¼avá strana je príliš nízko.
:27:12
Valentin?
:27:16
Dobre. Tam.
:27:22
Áno?
:27:25
Chcem, aby si mi našiel
toho D'Amoura.

:27:40
Kurva.
:27:49
Pán D'Amour.
:27:51
Choïte preè.
:27:53
Je 13:00 popoludní.
:27:55
Kto ste, moja matka?
:27:58
Chcem vám ponúknu prácu, pán D'Amour.
:28:04
Vraciam sa do New Yorku.
:28:08
Je snáï niekto v New Yorku,
kto vám zaplatí 5,000 na deò?

:28:20
Môžem dosta obed?
:28:22
Koho je to auto?
:28:24
Moje.
:28:26
Nie, to nie je.
Šoférujete príliš starostlivo.

:28:29
Možno som ho práve kúpil.
:28:33
No, pred mesiacom tu niekto fajèil.
:28:42
Havany.
:28:45
A vy ste nefajèiar.
:28:48
Takže, kto?
:28:51
Vidno, že ste detektív, D'Amour.
:28:55
Pracujem pre
najväèšieho iluzionistu na svete.

:28:59
- Philip Swann?
- Poznáte ho?


prev.
next.