Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:28:04
Vraciam sa do New Yorku.
:28:08
Je snáï niekto v New Yorku,
kto vám zaplatí 5,000 na deò?

:28:20
Môžem dosta obed?
:28:22
Koho je to auto?
:28:24
Moje.
:28:26
Nie, to nie je.
Šoférujete príliš starostlivo.

:28:29
Možno som ho práve kúpil.
:28:33
No, pred mesiacom tu niekto fajèil.
:28:42
Havany.
:28:45
A vy ste nefajèiar.
:28:48
Takže, kto?
:28:51
Vidno, že ste detektív, D'Amour.
:28:55
Pracujem pre
najväèšieho iluzionistu na svete.

:28:59
- Philip Swann?
- Poznáte ho?

:29:03
Je ažké ho nepozna.
:29:04
Videl som jeho vystúpenie vo Vegas.
:29:06
Ste hazardný hráè?
:29:10
Nie.
:29:12
Swann je dobrý èarodejník.
:29:13
Nikdy ho tak nenazývajte!
:29:16
Je to striktný iluzionista.
:29:18
Aký je v tom rozdiel?
:29:23
Ilúzia...
:29:25
...je klam.
:29:28
Èarodejník to robí naozaj.
:29:33
Kde sa podel ten kvet?
:29:46
Sú tu pochované nejaké filmové hviezdy?
:29:48
Pravdepodobne.
:29:50
Celkom pekné miesto.
Je tu teplo, kopa paliem.

:29:53
Myslím, že màtvym je to jedno.
:29:56
Ste si istý?
:29:59
- Ste veriaci, však?
- Ach áno.


prev.
next.