Bio-Dome
prev.
play.
mark.
next.

:05:01
-Dojl je imao tešku nesreæu.
-Šta?

:05:03
Doðite ovamo. Pokazaæu vam.
:05:05
Pogledajte mu zglob.
Kako drhti.

:05:07
O, Bože! Šta se desilo?
:05:09
Nisam doktor,
ali mislim da mu je mozak mrtav.

:05:12
Daa, i?
:05:13
Za poèast Danu Zemlje...
:05:16
Dojl se popeo na kauè
da spusti dole mahi-mahi...

:05:20
i oslobodi je!
:05:22
Slobodna Mahi-mahi...
:05:25
kako god, i onda kaboom!
:05:27
Gravitacija je zgrabila
tog jadnog deèaka...

:05:29
i on je pao dole
kao krpena lutka.

:05:31
Da li je ovo jedna od vaših
ubedljivih malih nezgoda?

:05:35
Monika, pogledaj.
:05:36
Ti ovaj ogromni trag
na njegovoj glavi nazivaš nesreæom?

:05:39
To nisam mogao izmisliti, zar ne?
:05:42
Mamice, molim te pusti me napolje...
:05:43
ili mi bar proturi
još jednu palaèinku ispod vrata.

:05:46
Siroti Dojli.
Ja æu te negovati.

:05:50
OK, hajde da se igramo doktora.
:05:51
Ovo smrdi na prevaru.
:05:53
A ne, to je Dojli.
Ima osetljiv stomak.

:05:56
Simpatièno.
:05:57
Ali, momci, obeæali ste da æete nam pomoæi
u skupljanju ðubreta.

:06:00
Zbog toga i postoji
Dan Zemlje, uopšte--

:06:03
zbog oèuvanja okoline.
:06:04
Devojke,
razmišljate suviše globalno.

:06:06
Moramo se ponašati više lokalno.
:06:08
Moramo ostati ovde
i pomoæi Dojlu da se sastavi...

:06:11
na putu ka oporavku.
:06:13
U redu, Bade.
Pobedio si, opet.

:06:16
Pobedio? Ovo nije takmièenje.
:06:18
Ovo ovde nije igra.
:06:20
Poljubi me.
:06:23
Šta ti misliš?
:06:25
Nije moja greška
što mu je mozak prokljuèao.

:06:27
Ti mali smradu!
:06:28
Prokljuèao mozak, malo sutra!
:06:31
Jedina stvar koja je udarila
Dojla u glavu, je ova knjiga!

:06:36
Ne mogu da verujem da si mu razbio glavu
samo da se izvuèeš iz ovoga?

:06:40
Sama je pala na njega!
:06:42
On je pao na nju!
Sudarili su se!

:06:45
Sereš! Baš lièi na tebe
da se izvlaèiš...

:06:48
od svojih odgovornosti
za Dan Zemlje.

:06:50
Ovo je kao za Spojene Ruke Amerike
ponovo.

:06:53
Imao sam artritis.
:06:54
Pomoæ Farmama?
:06:55
Bio sam pun buva.
:06:57
Trka za Spasavanje Kitova?
:06:58
Slana voda nadima Dojla.

prev.
next.