Emma
prev.
play.
mark.
next.

:12:05
Previše je visoka!
:12:08
Možda to nije njena
toèna fizièka visina,

:12:12
ali sigurno je visina
njenog karaktera.

:12:17
Naslikao bih joj šal, jer imam
osjeæaj da æe se prehladiti.

:12:23
Inaèe je sasvim sjajna.
Uramit æemo je i poslati

:12:27
u London. -Može li ova slika
meni biti povjerena?

:12:31
Bit æu zahvalan više nego što
se to rijeèima može izraziti.

:12:51
Želi me oženiti!
Možete li proèitati?

:12:54
Svakako! Ne mogu vjerovati
da vas je g. Elton zaprosio!

:12:57
Govorim o g. Martinu,
mom prijatelju.

:13:03
Da li je pismo dobro,
ili je previše kratko?

:13:06
Je, dobro je. Sigurno mu je
pomogla jedna od sestara.

:13:10
Ipak, ovo nije stil
neke žene.

:13:12
Ipak, pismo je dobro i moraš
odmah odgovoriti na njega.

:13:15
Neka se suoèi sa svojim
razoèarenjem i krene dalje.

:13:19
Zar bih trebala...
-Odbiti ga?

:13:21
Ne misliš valjda pristati
na ovo? -Ne...

:13:24
U stvari, nisam mislila...
:13:26
Nisam sigurna i zato sam
došla kod vas.

:13:28
Nije moje da se miješam.
:13:30
Puno ovisim o tome
što vi mislite.

:13:31
Nikako vas ne bih mogla
savjetovati.

:13:34
Ako mislite da je g. Martin
najpogodniji èovjek za vas,

:13:37
od svih onih koje znate i koje
æete tek upoznati,

:13:39
zašto bi onda oklijevali?
:13:44
Ako neæete utjecati na mene,
morat æu uèiniti sama

:13:47
ono što moram
i zato...

:13:50
Odluèna sam u tome i skoro
sam se odluèila da...

:13:57
...odbijem g. Martina.
Mislite da je to pogrešno?


prev.
next.