Sling Blade
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:00
Matka je mrtvá.
:41:01
Otec tady ještì poøád bydlí,
ale nechce se mnou nic mít.

:41:06
- Jak víš?
- Nikdy nechtìl.

:41:10
Hádám, že se asi moc nezmìnil.
:41:13
Jak umøela tvoje máma?
:41:18
Nemusíš vìdìt takovéhle vìci.
:41:20
Jsi malý kluk.
:41:22
Mìl bys mít hezké myšlenky
dokud jsi kluk.

:41:25
Ještì budeš mít dost èasu na to ostatní.
:41:28
Míval jsem strašné myšlenky co táta umøel.
:41:31
Nìkdy si pøeju, abych byl
zase malý a on byl tu.

:41:35
Máma je fakt dobrá,
ale pøál bych si mít oba dva.

:41:38
Jednou jsme jeli autem do Memfisu.
:41:40
Pršelo tak moc,
že jsme nevidìli na cestu...

:41:43
ale já jsem se nebál, protože dokud øídil táta...
:41:46
nic se nám nemohlo stát.
:41:48
Takhle to mám teï s mámou.
:41:52
Máma má pøítele.
:41:54
Jmenuje je Doyle Hargraves.
:41:57
Pracuje jeko zedník,
takže se krásnì uživí...

:42:00
ale vùbec nepomáhá mámì penìzma.
:42:03
Je na mámu zlý a vùbec mì nemá rád.
:42:07
Máma øíká, že žárlí,
protože jsem tátùv a ne jeho.

:42:11
Spává u nás doma a taky má svùj vlastní.
:42:16
Nìkdo øíká, že takhle mùže mít víc pøítelkyò.
:42:19
Mám rád noci, kdy tam není,
nejsem pak tak nervózní.

:42:26
Jaktože s ním poøád je, když je na ni zlý?
:42:30
Øíká, že na tyhle èasy je pro ni dobrý.
:42:33
Byla sama co táta umøel.
:42:35
Ale nìkdy neví proè s ním je.
:42:37
Vyhrožoval jí, že ji zabije,
kdyby ho opustila.

:42:40
Kdyby tu táta byl, tak by
zabil toho kdo by vyhrožoval mámì.

:42:44
Vaughan je na mámu fakt hodný.
:42:46
Vaughan, kterého jsi potkal.
:42:48
Ale s Doylem nic neudìlá.
Je funny.

:42:51
Ne "funny," ha-ha.
"Funny," jako teplouš.

:42:53
Dìlá to s chlapama.
:42:56
Kvùli tomu se neumí rvát,
ale urèitì je hodný.


náhled.
hledat.