Con Air
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:01:01
przez 50 lat a potem jest zwolniony?
1:01:04
W domu starców ma nadzieję...
1:01:06
że umrze zanim będzie miał kłopoty
z dotarciem do łazienki na czas.

1:01:12
Czy to nie jest szaleństwem?
1:01:14
Dla mnie zabicie 30 osób
zawsze będzie szaleństwem!

1:01:21
Głowę jednej dziewczynki...
1:01:23
wiozłem aż przez 300 mil.
1:01:25
Dziś są urodziny mojej córki.
1:01:28
więc nie dziel się ze mną swoimi wrażeniami.
1:02:30
Dobra cieniacy! Zaciśnijcie piąstki bo za chwilę...
1:02:34
posadzę to pudło w piaskownicy.
1:02:45
Wieża w Lerner,
słyszysz mnie?

1:02:47
Wieża w Lerner,
jest tam kto?

1:02:55
Zgłoś się.
1:02:57
Ląduję.

podgląd.
następnego.