Con Air
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:02:30
Dobra cieniacy! Zaciśnijcie piąstki bo za chwilę...
1:02:34
posadzę to pudło w piaskownicy.
1:02:45
Wieża w Lerner,
słyszysz mnie?

1:02:47
Wieża w Lerner,
jest tam kto?

1:02:55
Zgłoś się.
1:02:57
Ląduję.
1:03:26
O Boże.
1:03:28
Trzymaj się!

podgląd.
następnego.