Con Air
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:03:26
O Boże.
1:03:28
Trzymaj się!
1:04:42
Lotnisko w Lerner.
Cieszę się że tu jestem.

1:04:48
Dziękujemy za wybranie Lotu Skazańców.
1:04:52
- Gdzie samolot?
- Nie wiem. Trochę cierpliwości.

1:04:56
Ostatni facet, który kazał mi być cierpliwy
spłonął, a jego prochy rozwiał wiatr.


podgląd.
następnego.