Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:00
^ xSilver ^
:00:25
Ordu Ranger'lerinin onurlu
bir tarihi var.

:00:27
1700 lerden beri, Ranger'ler Amerika
Birleþik Devletleri'nide kapsayan...

:00:31
bir çok büyük karmaþanýn içinde
bulundular.

:00:34
Sizler bu güzel mirasýn onur kayna-
ðýsýnýz ve gitmeniz çok üzücü.

:00:39
Ama hepiniz bu ülkeye çok iyi hizmet
ettiniz. Dövüþ yeteneklerinizi ve...

:00:42
üstün baþarýnýzý verilen
görevlerde gösterdiniz.

:00:45
Þartlar ne olursa olsun asla arkanýzda
düþen bir arkadaþýnýzý býrakmadýnýz.

:00:50
Hepinize teþekkür ederim.
:00:51
Amerika size teþekkür eder.
:00:54
Ve nereye giderseniz gidin
hepinize bol þans.

:00:56
Þunu hatýrlayýn,
Ranger'lar önde gider.

:01:08
- Selam, Tricia.
- Selam.

:01:13
- Hey, Tricia Poe.
- Merhaba, Dale.

:01:16

:01:19

:01:23

:01:27

:01:30

:01:33

:01:36
- Minik kuþum.
- Selam.

:01:38
- Kendine bir bak.
:01:40
Þu kadýnýna dokunabilmek
için hayatým üzerine
bahse girebilirim.

:01:43
- Bebeðim nasýlmýþ bakalým?
- Gayet iyi.

:01:45
- Kurtulacaksýn bebiþ.
- öyle mi?

:01:49
- Hayatým
- Efendim? Benimle dalga geçiyorsun!

:01:51
- Ne?
- Tatlým?

:01:53
Hey, shh. Görmüyor musun burada
uðraþýyorum? Ne?

:01:56
- Sen mi? Alabama'yý özleyecek misin?

Önceki.
sonraki.