Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:08
- Selam, Tricia.
- Selam.

:01:13
- Hey, Tricia Poe.
- Merhaba, Dale.

:01:16

:01:19

:01:23

:01:27

:01:30

:01:33

:01:36
- Minik kuþum.
- Selam.

:01:38
- Kendine bir bak.
:01:40
Þu kadýnýna dokunabilmek
için hayatým üzerine
bahse girebilirim.

:01:43
- Bebeðim nasýlmýþ bakalým?
- Gayet iyi.

:01:45
- Kurtulacaksýn bebiþ.
- öyle mi?

:01:49
- Hayatým
- Efendim? Benimle dalga geçiyorsun!

:01:51
- Ne?
- Tatlým?

:01:53
Hey, shh. Görmüyor musun burada
uðraþýyorum? Ne?

:01:56
- Sen mi? Alabama'yý özleyecek misin?
:02:00
Ýyi, bu babaný mutlu edecek.
:02:02

:02:08

:02:10
Tricia Poe!
Küçük meleðim, sen.

:02:13
Hey, soðuk bir içki için bize
katýlmaya ne dersin?

:02:15
- Sevgilim?
- Hayýr, teþekkürler.

:02:18
Bu kaptan Huckleberry kim?
:02:20
-Bu herifi tanýyor musun, tatlým?
-O fena biri deðil.

:02:23
Evet, idare ederim hani.
Emirleri uygulayan bir
av köpeði gibi.

:02:30
Bu özel bir durum, müsade
edersen karýmla dans etmek istiyorum.

:02:34
Ne diyorum sana, yarak asker. Neden
ben ve arkadaþlarým için biraz
dolanmýyorsun?

:02:39
Cameron, hayýr.
Buna deðmez.

:02:42
gel bakalým, babacýk.
dans edelim.

:02:46
sittir be!
:02:48
Senin gibi amcýklar yüzünden
Vietnam'ý kaybettik.

:02:52
- Bela istemiyorum.
- çok gururlanmalýsýn.

:02:57
Biliyorsun, bir saniye için yine
o adam oldun.


Önceki.
sonraki.