Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:00
Ýyi, bu babaný mutlu edecek.
:02:02

:02:08

:02:10
Tricia Poe!
Küçük meleðim, sen.

:02:13
Hey, soðuk bir içki için bize
katýlmaya ne dersin?

:02:15
- Sevgilim?
- Hayýr, teþekkürler.

:02:18
Bu kaptan Huckleberry kim?
:02:20
-Bu herifi tanýyor musun, tatlým?
-O fena biri deðil.

:02:23
Evet, idare ederim hani.
Emirleri uygulayan bir
av köpeði gibi.

:02:30
Bu özel bir durum, müsade
edersen karýmla dans etmek istiyorum.

:02:34
Ne diyorum sana, yarak asker. Neden
ben ve arkadaþlarým için biraz
dolanmýyorsun?

:02:39
Cameron, hayýr.
Buna deðmez.

:02:42
gel bakalým, babacýk.
dans edelim.

:02:46
sittir be!
:02:48
Senin gibi amcýklar yüzünden
Vietnam'ý kaybettik.

:02:52
- Bela istemiyorum.
- çok gururlanmalýsýn.

:02:57
Biliyorsun, bir saniye için yine
o adam oldun.

:03:00
Biliyorum.
:03:03
Ordunun bu adamý düzelteceðini
umuyordum.

:03:08
Ýyi--
:03:09
- Düzeldi.
:03:13

:03:17


Önceki.
sonraki.