Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:06
Dalyarak, sende.
:20:12
Umarým sarsýntýsýz gideriz.
Yaratýklarýn hepsi bir uçakta.

:20:15
Lütfen, Ginny,
bu geliþmiþ bir makina.

:20:17
Endiþe veren sadece bayat fýstýklar
ve küçük bir turbülans.

:20:23
Ön kapýyý kapatýn.
:20:38
Orta kapýyý kapatýn.
:21:22
Haydi,
Ben iðnemi istiyorum!

:21:24
Geliyorum.
Sol kolunu uzat.

:21:41
Hey, Þef, bu iþin sonunda...
:21:44
umarým kin beslemezsin.
:21:47
Ne sikim oluyor orada?
:21:52
Yangýn söndürücüyü al.
Orta kapýyý açýn.

:21:55
Son Mohikan yanýyor!
:21:57
Hassiktir. Dallamayý gördün mü?
Herif kendiliðinden tutuþtu.


Önceki.
sonraki.