Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:02
taþaklarýnýz benim oyuncaðým olur.
:19:07
Tamamen açýk.
Ýyi.

:19:29
Eðer gerçeði biliyorlarsa beni
Johnny 600'den ara

:19:32
Tamamen ayný etkiye sahip deðil.
:19:35
Herneyse, tecavüzcülerden nefret ederim.
:19:38
Benim için, sen hamamböceði ile
susadýðýn zaman...

:19:41
aðzýnýn köþesinde biriken beyaz
sývýnýn arasýnda birþeysin.

:19:44
Ama senin için bir ayrýcalýk yapacaðým.
:19:48
- Gardiyan Falzon.
- Ne var?

:19:51
Oh, hostes, hostes?
Bugünkü uçuþ sinemasýnda ne var?

:19:55
Sanýrým bu filmi seveceksin Cyrus.
Adý "Bir Daha Asla...

:19:57
Sahilde Bir Kadýnla Seviþmeyeceðim".
:19:59
Ve aniden birincilik ödülü aldý,
artýk bana göre deðil.

:20:06
Dalyarak, sende.
:20:12
Umarým sarsýntýsýz gideriz.
Yaratýklarýn hepsi bir uçakta.

:20:15
Lütfen, Ginny,
bu geliþmiþ bir makina.

:20:17
Endiþe veren sadece bayat fýstýklar
ve küçük bir turbülans.

:20:23
Ön kapýyý kapatýn.
:20:38
Orta kapýyý kapatýn.

Önceki.
sonraki.