Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:03
Herif sikik bir cadý. O boku Discovery
kanalýnda görmüþtüm.

:22:06
- Kýrmýzý alarm! Kýrmýzý alarm!
- Hassiktir.
- Arka kabinde yangýn.

:22:09
- Burada yangýn var.
- Nerede?
- Arka kabinden rapor veriyor.

:22:14
Baþta herif þarký söylüyor sandým,
Y.M.C.A. Sonradan alev aldý.

:22:17
Siktir be!
:22:31
Hay anasýný!
Sakin ol, Bobby!

:22:34
Bana þok cihazýný ver!
:22:39
Hey, dostum, insülinimi yap artýk!
:22:43
Bobby, kapýyý aç!
Þu lanet kapýyý aç!

:22:50
Hey, hey, hey, hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey.

:22:55
Pinball, fýrla!
Kolu çek. Çabuk! Çabuk!

:23:02
Pinball, arkanda!
:23:06
Silahý al, Mack. Git ve neler
olduðuna bir bak.

:23:21
Git! Git!
:23:37
-Aman Tanrým.
-Herþeyin kontrol altýnda
olduðunu söyle.

:23:41
Söyle yoksa gebertirim.
:23:41
Benden baþka uçaðý uçuracak
kimse yok.

:23:44
Bunu daha önce hiç düþünmedim.
:23:48
Tamam, Ben hallederim. Rahat ol.
:23:50
Eðer birþey söylersen, sonraki
göreceðin kanatlar...

:23:54
çürüyen cesedinin üstünde výzýldayan
sineklerinki olur.


Önceki.
sonraki.