Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:01
- birileri anneme çiçek göndersin.
- Hey, Ben giderim.

:30:03
- Bu boktan durum için çok yaþlýyým.
- Saldýrý manasýnda söylemedim.

:30:06
- Kendi kendime bakabilirim.
- Bunu görebiliyorum.

:30:09
Hadi bakalým, arkaya gidin.
Kimse yokmu?

:30:11
- Hey, buradayýz, biz ikimiz.
- Mükemmel, doðru arkaya.

:30:19
Hey, durun. Herifler 6 tane
beyaz bekliyorlar.

:30:22
Bu durumda þansýn boka saplanýyor.
:30:24
- Hey, haydi adamým.
- Bak sana ne diyeceðim. Otur.

:30:26
Biri sana bir telefon defteri versin,
ve sende Acil Durum ofisini ara.

:30:30
- Sen, devam et.
- Evet, iþte bu.

:30:34
- Ben gittim adamým. Ýki saat
içinde ölmüþ olurum.
- Hayýr.

:30:37
Ben çýkacaðým,çýðlýðý basacaðým.
:30:40
Bu uçak Carson Þehrinden ayrýlmayacak.
:30:45
Gönüllü bir beyaz çocuða
daha ihtiyacýmýz var.

:30:49
- Pilot beyaz.
- Bekle, bekle, bekle. Pilot mu?

:30:53
- Uçaðý kim uçuracak?
- Sakin ol, Billy. Alete hoþgeldin.

:30:59
- Senmi çaldýrdýn?
- Carson Þehri aþaðýda bir kum fýrtýnasý
olduðunu söylüyor.

:31:04
Mükemmel.
:31:07
Manyak.
:31:14
Boþ hücre D8, denetime hazýr.
:31:20
Son kiracý, Cyrus Grissom.
:31:22
Duvarda çizikler var.Muhtemelen
bir silah bileylenmiþ.

:31:25
- Peki ya olmayan bir raf vidasý?
- Hastir bu ne?

:31:29
Kokaine benziyor.
:31:35
- Ne, birþeyler var mý?
- Bilmiyorum. Herþey normal.

:31:43
Peki ya geri kalan domuzlar?
:31:45
Sabýrlý ol, þimdi. Ýþe yarar
bir halde deðiller.

:31:49
Tamam, moruk.
Þimdi sen Bay Popovitch'sin.

:31:52
Baylar, 2 saat içinde Nevada
pen'e ulaþacaksýnýz.

:31:55
Bu bantlar küçük bir önlem.
Ýçinizden birinin...

:31:58
domuz gibi ciyaklamasýný
önlemek için.


Önceki.
sonraki.