Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:07
Otobüse, sikkafa!
Otobüse!

:35:22
Hadi gidelim.
Kapýdayýz.

:35:30
Uçaðý aldýlar. Duyuyor musunuz?
Uçaðý ele geçirdik adamým.

:35:33
Sikindirik çeneni kapat, curly.
Bizi ele vereceksin!

:35:37
Asla, Jose!
:35:39
Benimle dalga geçme.
:35:42
Oh, dostum.
:35:47
Kolombiya Bogoto'dan Ýspanyolca yazýlmýþ.
Bir hukuk þirketinden gelmiþ gibi.

:36:05
Turuncu ve siyah.
:36:10
ne oluyor admým?
:36:12
- Demek sen Swamp Thing'sin?
- Bu doðru.

:36:14
- Sen mi uçuracaksýn?
- Bu doðru.

:36:18
- Senin gibi beyaz bir çöplüðün bunu bilmesi ilginç.
- Bu da doðru.

:36:24
Hassiktir! Auv, adamým!
:36:54
Ne yapýyorsun burada?
:36:58
Merhaba.
Nasýl gidiyor, bebeðim?


Önceki.
sonraki.