Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:23
Açýn!
:34:40
Kýzýmýn resmi. Kýzýmýn resmini
nereye koydun...

:34:43
seni bok yiyen hayvan?
:34:55
Orada bir sorunun olduðunu duydum.
:34:57
Aðýzlarýný týkayýp paketlemeliydik.
Bunlar Allahsýz herifler.
Pislikler ve sýçanlar.

:35:07
Otobüse, sikkafa!
Otobüse!

:35:22
Hadi gidelim.
Kapýdayýz.

:35:30
Uçaðý aldýlar. Duyuyor musunuz?
Uçaðý ele geçirdik adamým.

:35:33
Sikindirik çeneni kapat, curly.
Bizi ele vereceksin!

:35:37
Asla, Jose!
:35:39
Benimle dalga geçme.
:35:42
Oh, dostum.
:35:47
Kolombiya Bogoto'dan Ýspanyolca yazýlmýþ.
Bir hukuk þirketinden gelmiþ gibi.


Önceki.
sonraki.