Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:01
Sadece bu fýrtýnadan çýkmaya
çalýþýyorum, bilirsin.
Öðle yemeðimi yemek için.

:37:05
- Burasý yasak bölge.
- Bak, endiþelenme, bebek.

:37:08
- Sorun yok. Ben polisim.
- Hapishane veya benzeri bir görev mi?

:37:11
Evet, malý kaldýrma-- düzeltme bölümünde.
Beni tam kayarken yakaladýn.

:37:16
ürpertici.
:37:18
Baþlardaki göz bölümleri kesilmiþ.
:37:25
Son parça.
:37:29
- Sadece bu mu?
- Birþey daha.

:37:32
Son bir ilave.
:37:34
- Kim?
- Garland Greene.

:37:37
Ýlginç olmalý.
:37:59
- Ne bu bok böyle?
- Bu Garland Greene, dostum.

:38:11
Çizgifilmdeki Ýsa!
:38:13
Sittir, bu Garland Greene.
:38:15
Marietta kasabý.
:38:16
Bu küçük kemik torbasý doðu kýyýsýnda...
:38:19
30 kiþiyi doðradý.
:38:21
Dediklerine göre o insanlarý
öldürdükten sonra...

:38:23
Manson ailesi Parçakpinçik
ailesi gibi görünüyormuþ.

:38:27
Ýyi o zaman, herif doðru uçakta.
:38:31
- Gerçekten gitmelisin.
- Tina, 5'ten 10'a kadar gördüðüm...

:38:33
en tatlý gözlere sahipsin.
:38:45
"Bul ca-- Bu--
Benimle. Et cetera.

:38:47
Cetera. Buluþma."
:38:50
Benimle, luþ cetera, bul arson.
Buluþ car. Buluþ cars. Buluþ cars.

:38:54
Buluþ cars. Buluþ cars.
Buluþ cars. Nerede?

:38:59
"Carson...

Önceki.
sonraki.