Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:11
Çizgifilmdeki Ýsa!
:38:13
Sittir, bu Garland Greene.
:38:15
Marietta kasabý.
:38:16
Bu küçük kemik torbasý doðu kýyýsýnda...
:38:19
30 kiþiyi doðradý.
:38:21
Dediklerine göre o insanlarý
öldürdükten sonra...

:38:23
Manson ailesi Parçakpinçik
ailesi gibi görünüyormuþ.

:38:27
Ýyi o zaman, herif doðru uçakta.
:38:31
- Gerçekten gitmelisin.
- Tina, 5'ten 10'a kadar gördüðüm...

:38:33
en tatlý gözlere sahipsin.
:38:45
"Bul ca-- Bu--
Benimle. Et cetera.

:38:47
Cetera. Buluþma."
:38:50
Benimle, luþ cetera, bul arson.
Buluþ car. Buluþ cars. Buluþ cars.

:38:54
Buluþ cars. Buluþ cars.
Buluþ cars. Nerede?

:38:59
"Carson...
:39:03
Þehri."
:39:06
Aman tanrým. Burada kalýn.
Hiçbirþeye dokunmayýn.

:39:16
Hey, ne yapýyorsun? Býrak onu.
Hiç birþeye dokunmamamýz söylendi.

:39:41
Ne bok oluyor orada?
:39:47
Eðlence istiyorsanýz, devam edin.

Önceki.
sonraki.