Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:03
Þehri."
:39:06
Aman tanrým. Burada kalýn.
Hiçbirþeye dokunmayýn.

:39:16
Hey, ne yapýyorsun? Býrak onu.
Hiç birþeye dokunmamamýz söylendi.

:39:41
Ne bok oluyor orada?
:39:47
Eðlence istiyorsanýz, devam edin.
:40:10
Hadi.
:40:21
Burda bir durum var, efendim.
Birisi merkezi arasa iyi olacak.

:40:28
Kýrmýzý alarm! Kýmýzý alarm!
Starkey, o herifler gardiyan
falan deðiller.

:40:31
- Onlar mahkum. Oyala onlarý.
- Yüce Ýsa!

:40:46
- Hey, nasýlsýn?
- Hazýr mýsýnýz?

:40:48
Fazla uzun sürmez.

Önceki.
sonraki.