Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:53:09
- "Q" bölümündeydin deðil mi??
- Evet.

:53:12
Ve daha 15 yýlýn olduðunu duydum.
:53:16
Bu doðru.
:53:18
O halde seni kuzey kanadýna koymalarý
gerekirdi. Deðil mi?

:53:22
Evet.
:53:25
Evet. Komik.
:53:27
Ben kuzey kanadýndaydým.
Ama seni bilmiyorum.

:53:32
Sen neyi biliyorusun
ha, dostum?

:53:36
Sence bunun anlamý ne?
Hiçbirþey. Bi bok deðil..

:53:40
Gördün mü, Kuzey kanadýnda 160 tane
kedi vardý...

:53:42
ve ben 159 tanesini bilmek istiyorum,
seninle beraber.

:53:47
Ne dersin?
:53:49
Evet.
:53:59
Adam tam bir þiddet hastasý.
:54:01
Basmakalýp laflar. Annesi çok
sýkmýþ, veya tam sýkamamýþ.

:54:06
Sinsi amcasý gece götüne yumulmuþtur.
Vesaire.

:54:10
Ve þimdi çok kýzgýn, laubalilik ona
acý veriyor.

:54:15
Baþýný aðrýtýyor.
:54:16
Mutluluk, o adam için çok acý.
:54:20
Onun neyi var?
:54:22
Ýlk baþta çok þey düþünürüm.
:54:28
- Merhaba.
- Merhaba.

:54:30
- Selam. Ben, ben Vince Larkin.
- Ben Tricia Poe.

:54:32
Tanýþtýðýmýza sevindim.
Bu da, Bu da Casey olmalý.

:54:35
- Merhaba, Casey.
- Merhaba, Vince Larkin.
- Memnun oldum.

:54:39
Eee nasýl gidiyor?
:54:41
Özür dilerim. Boþverin.
Aptalca bir soru. Siz--

:54:43
Siz bugün kocanýzý bekliyordunuz,
ve sonra bu olay meydana geldi.

:54:47
Belki bana burada neler döndüðünü
anlatabilirsiniz ve--

:54:50
uçaðý indirmek için birþeyler yapabiliriz.
:54:53
Aslýnda, sizinle konuþmak istememin
nedeni bu.


Önceki.
sonraki.