Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:01
ve sonunda neden kovulduðunu
söylesem?

1:01:03
Bir huzurevinde biten...
1:01:06
tuvalete zamanýnda yetiþememenin
onur kýrýklýðýyla ölmeyi beklediðini.

1:01:12
Senin için bu manyaklýk sayýlmaz mý?
1:01:14
Anlamsal veya deðil, 30 kiþiyi
katletmek, manyaklýktýr.

1:01:21
Bir kýz...
1:01:23
Onun kafasýný þapka gibi takarak
3 eyalet geçtim.

1:01:25
Bugün kýzýmýn doðumgünü.
1:01:28
Bu yüzden lütfen rahat ol
benimle herþeyi paylaþma.

1:02:29
Tamam, seni lanet aðaçkakan,
parmaklarýný kütürdet ve kristalleri kýr.

1:02:33
Bu bebeði kumun üstüne indireceðiz.
1:02:44
Lerner kulesi,
duyuyor musun?

1:02:47
Lerner kulesi,
orada mýsýn, Phil?

1:02:55
Haydi, cevap ver.
1:02:56
Ýniþe geçiyorum.

Önceki.
sonraki.