Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:41
Lerner Havaalaný.
Burada olmaktan mutluyum.

1:04:47
Con Air'i seçtiðiniz için teþekkürler.
1:04:52
- Uçak nerede, Francisco?
- Bilmiyorum. Sabýrlý ol.

1:04:56
En son sabýrlý olmamý söyleyen
herifi yaktým ve küllerini paketledim.

1:04:59
Cyrus, burada olacak.
1:05:08
Hey, sizi aptal orospu çocuklarý!
Yüce Ýsa!

1:05:18
Umarým kumu seviyordur.
1:05:20
-Muchacho, koþ ve kuleyi kontrol et.
Þöyle bir bakalým, tamam?
-Tamam.

1:05:23
Bizimle geliyorsun.
1:05:29
- Haydi. Çýkýyoruz.
- Patron, Yapamam.
- Evet, yaparsýn. Haydi!

1:05:32
- Onu kýpýrdatmamalýsýn.
- Onu uçaktan çýkaracaðým.

1:05:35
Sen onu kýpýrdatamazsýn. Onun
için oldukça geç. Þoka girebilir.

1:05:39
Kadýn haklý, Poe.
Git, adamým.

1:05:41
Sensiz gitmiyorum, veya sensiz.
1:05:43
Dinle. Ýþte gidiyoruz. Asker.
1:05:46
- Doðru.
- Lanet olsun, Poe!

1:05:49
Adamým, Þimdi kavga zamaný,
siktir veya kiriþi kýr.

1:05:52
- Kiriþi kýrmaný öneririm.
- O haklý.

1:05:54
Sadece git.
1:05:57
Tamam. Bak bakalým nasýl oynanýr.
Sana o iðneyi getireceðim.


Önceki.
sonraki.