Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:06
Hey, adýn ne? Oyuna katýlýr mýsýn?
1:10:20
Güzel jet.
1:10:22
Cindino'yu alabilirsiniz ve geri
kalan boklarla ben ilgilenirim.

1:10:25
Eðer ateþ edersen, 20 mahkum bunu
duyar.

1:10:34
Oley, sikik sorun çözüldü.
1:10:38
Kýpýrdama!
1:10:58
- Cameron Poe sen misin.
- Bu doðru.

1:11:00
- Ben Larkin.
- Selam, Larkin.

1:11:03
- Mesajýný aldým.
- Askerler nerede?

1:11:05
- Geliyorlar.
- "Geliyorlar mý"?

1:11:08
Uh-huh. 1 dakika içinde.
1:11:11
Dinle, Poe,
Bunu indirebilirim?

1:11:14
- Devam et.
- Sende indirecek misin?

1:11:17
Üzgünüm, patron, ama güvendiðim
sadece 2 kiþi var.

1:11:20
Birisi kendim.
Diðeri sen deðilsin.

1:11:25
- Demek Cindino herkesi gaza getirdi.
- Evet.

1:11:28
Eðer Güney Amerikalý bir uyuþturucu
kralýna güvenemiyorsan, kime güvenebilirisn?

1:11:33
- Þakaydý.
- Benimle konuþtuðuna sevindim.
Þimdi uçaða dönmek zorundayým.

1:11:39
Sen özgürsün, Poe.
Ne yapýyorsun?

1:11:42
Bir arkadaþýn hayatýyla oynayamam,
Larkin. Hepsi bu.

1:11:45
Uçakta arkadaþýn mý var?
1:11:48
Gördünmü, Senin hakkýnda emindim.
Dosyaný okudum.

1:11:52
Kötü biri deðilsin. Sadece yanlýþ
zamanda yanlýþ yerdesin.

1:11:55
Görüþürüz, Larkin.
1:11:59
Karýnla konuþtum.

Önceki.
sonraki.